Inlägg av Kajsa

Beställning Advoco mobilabonnemang

Beställningen görs med relevant beställningsformulär som du hittar här. Beställningen skall mailas till order@advoco.se. Rubriken i mailet skall vara Ny order / Advoco Mobil/ Företagsnamn / organisationsnummer alltså exempelvis rubriken: Ny order / Telia Advoco Mobil/ Hissochfniss AB / 556677-9312. Skicka med Beställningsformulär, Bekräftelse på att mobilnumren är öppna för portering; eller datum för inskickad […]

Code of Conduct

Denna Code of Conduct gäller samtliga Advocos partners och syftar till att bevaka kundens intressen vid eventuellt byte av partner. Advoco accepterar inte att det sker några former av försök till otillbörlig påverkan på en kund för att flytta en kund från en Advocopartner till en annan Advocopartner. • Partner skall presentera sig som sig […]