Beställning Advoco mobilabonnemang

 • Beställningen görs med relevant beställningsformulär som du hittar här.
 • Beställningen skall mailas till order@advoco.se.
 • Rubriken i mailet skall vara Ny order / Advoco Mobil/ Företagsnamn / organisationsnummer
  alltså exempelvis rubriken: Ny order / Telia Advoco Mobil/ Hissochfniss AB / 556677-9312.
 • Skicka med
  • Beställningsformulär,
  • Bekräftelse på att mobilnumren är öppna för portering; eller datum för inskickad porteringsfullmaky
  • Om du använder Advoco simkort som finns i ditt eget lager behövs en lista på vilka telefonnummer som ska matchas mot vilket IMSI
  • Önskat datum för driftsättning (måste vara minst 15 arbetsdagar framåt).

Special bid

Ett special-bid är en prisreduktion för Advocos tjänster.

En säljare som har en affär där ett special-bid krävs hör av sig till Advocos Partner Manager med en kort beskrivning av affären och anledningen till begäran om special-bid. Tillsammans med ansvarig hos Advoco sätts ett överenskommet kundpris. Tanken med special-bid är inte att det ska fungera som en marginalhöjare utan som ett verktyg att landa affärer under konkurrens.

Säljaren mailar sedan sin officiella begäran om special-bid till Advocos Partner Manager, där följande information skall framgå.

 • ÅFs namn och kontaktuppgifter
 • Slutkunds namn och företagsuppgifter
 • Antal användarlicenser i affären
 • Datum för avslut på affären
 • Önskade priser för aktuellt special-bid
 • Kundpris på aktuell tjänst

Om förfrågan accepteras bifogas en special bid-förbindelse (ett dokument/avtal) från Advoco med all info rörande den aktuella kunden och villkoren för den aktuella affären.

OBS! att special-bid-förbindelse enligt ovan och kundavtalet måste bifogas till ordern för att special-bid ska gälla vid faktureringen.

Priset för special-bid gäller i 90 dagar, sedan måste en ny förfrågan göras.

Om kundavtalet visar att det lägre priset inte slagit igenom hos kunden utan enbart använts som en marginalförstärkare kan special-bid nekas även om ovanstående förbindelse bifogas avtalet.

 

 

Beställning av växel – ej MEX

 • Beställningen görs med relevant beställningsformulär som du hittar här.
 • Beställningen skall mailas till order@advoco.se.
 • Rubriken i mailet skall vara Ny order / Företagsnamn/ organisationsnummer alltså exempelvis Ny order / Skruven AB / 556677-9312.
 • Skicka med
  • Beställningsformulär,
  • Porteringsfullmakt (flera fullmakter om det gäller olika organisationsnummer),
  • Önskat datum för driftsättning (måste vara minst 10 dagar framåt).

Beställning av växel – Telia MEX

 • Beställningen görs med relevant beställningsformulär som du hittar här.
 • Beställningen skall mailas till order@advoco.se.
 • Rubriken i mailet skall vara Ny order / Telia MEX / Företagsnamn / organisationsnummer
  alltså exempelvis rubriken: Ny order / Telia MEX / Hissochfniss AB / 556677-9312.
 • Skicka med
  • Beställningsformulär,
  • Telias RAM-avtalsavrop,
  • Telias egen porteringsfullmakt, skapas här (en porteringsfullmakt per organisationsnummer),
  • Telias kunddatamall för MEX som du hittar här,
  • Önskat datum för driftsättning (måste vara minst 25 arbetsdagar framåt).

Beställning av växel – Telenor MEX

 • Beställningen görs med relevant beställningsformulär som du hittar här.
 • Beställningen skall mailas till order@advoco.se.
 • Rubriken i mailet skall vara Ny order / Telenor MEX / Företagsnamn / organisationsnummer
  alltså exempelvis rubriken: Ny order / Telenor MEX / Bulten AB / 556677-9312.
 • Skicka med
  • Beställningsformulär,
  • HMS-avtal (avtalet mellan kunden och Telenor) OBSERVERA att detta ska innehålla firmatecknarens personnummer,
  • Firmatecknarens personnummer om det inte finns i HMS-avtalet
  • Telenors egen porteringsfullmakt (en porteringsfullmakt per organisationsnummer),
  • Telenors bolagstillägg om det är fler orgnummer i samma order,
  • Telenors kunddatamall för MEX som du hittar här,
  • Önskat datum för driftsättning (måste vara minst 14 arbetsdagar framåt).

Nummertjänster/önska nummer

För vissa affärer krävs det att kunden får välja sitt nummer. Advoco har tjänsten “nummerdialog innan beställning om speciellt nummer”. Tjänsten beställs enligt följande flöde:

 • Advoco tar emot en förfrågan på order@advoco.se där följande ska framgå:
  • Kundens namn
  • Önskat riktnummer
  • Önskad längd på serie
  • Önskad kategori (Silver 00/ Guld 000/ Platinum 0000)
  • Övriga önskemål
 • Förfrågan besvaras med de 3 bästa matchningarna av önskemålen.
 • Partner återkommer inom 24h med vilket av förslagen som skall reserveras. I det fall inget av de föreslagna numren passar kan en ny förfrågan göras. Se prislista.
 • Reservationen gäller sedan i 30 dagar.
 • Vid beställning hänvisar partner till det reserverade numret.

Då tjänsten inte används tilldelas kunden ett nummer vid beställning. Ange önskat riktnummerområde vid beställning.

Man kan inte beställa en nummerserie hos Advoco bara för att sedan portera över den till annan operatör. Beställning av nummerserie kan endast göras för kunder som beställer andra tjänster hos Advoco, eller för befintliga kunder.